Ván ép coppha phủ phim

Ván ép coppha phủ phim

+ Keo ép gỗ: công ty mời chuyên gia nước ngoài nấu keo + Phim bề mặt: sử dụng phim “Dynea” chất lượng đứng đầu thế giới

Thông tin chi tiết